THE NICHE MONO CONDO RATCHAVIPA

Updated: Jul 30, 2019

ติดตั้งผ้าม่านทึบ ม่านโปร่ง มู่ลี่ไม้ คอนโด The Niche Mono รัชวิภา โดย SENA ขนาด 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. ผ้าม่านสีน้ำตาลเข้ม ขึ้นรอนสวยงาม ทั้งเปิดและปิด ผ้าม่านโปร่งให้อารมณ์สบายตาควมสุขไปทั้งวัน

PROJECT : THE NICHE MONO CONDO

JOBS : CURTAIN, WOOD BLIND

SIZE : ONE BED ROOM 30 sq.m.

PLACE : RATCHAVIPA

The Niche Mono Condo by Sena